بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مدارك پزشكي
مسئول پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
 
خانم الهه روحانی
کارشناسی مدارک پزشکی 
 

اهدافی که مدارک پزشکی تأمین می کند عبارتند از:

1. به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار

2.به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند.

3.جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان

4.به عنوان اساس مطالعه ، بررسی و ارزشیابی

5.جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار ، بیمارستان و کارکنان مسئول

6.جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران، پزشکان، مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخشهای بیمارستانی بشمار می آید:
  ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران
داشتن آمار عملیات تشخیصی و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها
گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها و گزارش پزشکی آنها
تهیه و نگهداری اندکس های بیماران به منظور یافتم پرونده های پزشکی در مراجعات مکرر
تهیه و نگهداری اندکس های جراحی و بیماری ها به منظور کمک در امر تحقیقات و پژوهش
تهیه خلاصه پرونده پزشکی به منظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام
ارزشیابی خدمات ارائه شده به بیمار توسط بیمارستان

 بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس از چهار واحد  پذیرش ، بایگانی، کدگذاری، آمار تشکیل شده است و زیر نظر مستقیم رئیس یا مدیر بیمارستان فعالیت می کنند.
 
1399/10/14
Powered by DorsaPortal