بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
بهداشت محيط
کارشناس بهداشت محیط
 
مهندس مرتضی جعفرصالحی
کارشناس بهداشت محیط
 
شرح وظایف:
- بازدید و بررسی وضع بهداشتی تاسیساتی که با بهداشت محیط ارتباط دارند.
- نظارت بر وضع بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد خوراکی ، آشامیدنی، و آرایشی و بهداشتی و اجرای مقررات آئین نامه ها و استانداردهای مربوط و اظهارنظر پیرامون نقایص آنها
- اجرا ونظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط
- همکاری در برنامه ریزی و بررسی برنامه بهداشت محیط با مقام مافوق
- جمع آموری، تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت محیط
- همکاری و ارائه مشورت های بهداشتی به دستگاه های اجرایی استان طبق دستور مقام مافوق
- مطالعه و بررسی درباره بکاربردن روش های جدید عملیاتی به منظور بازده بهتر و کارائی بیشتر
- انجام اقدامات بهداشتی لازم طبق دستورالعملهای صادره در امور مربوط  به ورود و خروج مواد غذایی
- انجام آزمایشات میکروبیولوژی در بخشهای بیمارستان و تسلیم نتایج حاصله جهت اظهارنظر به مقام مافوق
- انجام سایر امور مربوط به واکسیناسیون ضروری پرسنل، تشکیل پرونده بهداشتی کارکنان، تشکیل کمیته بهداشت، انجام سم پاشی، فرمول گذاری، کشت میکروسکوپی
- انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق
 
1399/10/14
Powered by DorsaPortal