بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
امور مالي
مسئول امور مالی و حسابداری:
آقای امیرحسین گلریز 
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق: از سال 1388 تا 1391 مسئول خدمات مالی شبکه بهداشت و درمان چالوس
از سال 1391 تا 1394 کارشناس مالی شبکه بهداشت و درمان چالوس
از سال 1395 تا کنون رئیس اداره مالی و حسابداریبیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس
 
معرفی و شرح وظایف:
 
امور مالی بیمارستان آیت ا.. طالقانی با زیرمجموعه های ترخیص، صندوق، انبار و اموال (انبارمرکزی، انبار اموال، انبار تجهیزات پزشکی)، حقوق و دستمزد پرسنل، حقوق پزشکان، صدور سند، صدور چک(دریافت و پرداخت)، واحد رسیدگی، واحد امور قراردادها، واحد حسابداری عملیاتی، واحد بودجه و گزارشات، واحد بایگانی مدارک مالی، واحد صندوق پزشکان، مشغول خدمت رسانی به هموطنان گرامی می باشد.

 

شرح وظایف

الف: برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی در چهارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین مقررات و قوانین موجود در آیین نامه و دستور العملهای مصوب  امور مالی

ب: تهیه صورت های مالی سالیانه

ج: تهیه و تنظیم بودجه سالیانه

د: ایجاد هماهنگی و نظارت بر پرسنل امور مالی برای انجام کلیه امور محوله واحد های  زیر مجموعه

1399/10/16
Powered by DorsaPortal