بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
رسالت ،چشم انداز

رسالت بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
  
 بيمارستان آيت ا... طالقاني چالوس بزرگ ترين و باسابقه ترين مركز درماني غرب استان مازندران با موقعيت مكاني استراتژيك است كه طيف وسيعي از خدمات تخصصي درماني با كيفيت مطلوب را در راستاي برنامه توسعه كشور با تمركز بر رعايت عدالت اجتماعي قانون و منشور حقوق بيمار ارايه مي دهد.اين مركز با برخورداري از نعمت وجود كاركنان توانمند و بهره گيري از امكانات موجود ضمن رعايت مسئوليتهاي اجتماعي و زيست محيطي و با استفاده از فنآوريهاي نوين در محيطي سرشار از احترام متقابل پاسخگوي اثربخش نيازهاي بيماران و مراجعين مي باشد.
 
 
 
 
 
                                         چشم انداز بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس                           

بيمارستان آيت ا... طالقاني چالوس مصمم است با تكيه بر سرمايه هاي مهم علمي و برخورداري از نيروهاي متخصص كارآمد و انجام كارگروهي به اهداف ذيل دست يابد:

 - شناخته شدن به عنوان مهم ترين و اصلي ترين مركز درماني و آموزشي منطقه و مجهزترين و بهترين مركز تروماي استان مازندران.

- ارائه خدمات بالاتر از حد انتظار به بيماران، پرسنل و كليه مراجعين.

- جلب مشاركت بالاي مردمي در ارتقاء مستمر كيفي، كمي، خدمات اين مركز.

- ارائه يك الگوي موفق از مديريت استراتژيك در استان.

- ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و مهارت كاركنان به بهترين حد ممكن.

 
 

                                                                                   ارزشهاي بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس 

 - خشنودي و كسب رضايت كامل بيماران ومراجعين

- توجه به كيفيت مطلوب ومستمر درماني

- ايجاد امنيت و رضايت شغلي براي كاركنان

- رعايت شأن و منزلت انساني افراد

-  استقرار نظام مشاركتي در كليه سطوح

-  تلاش براي جذب تكنولوژي روز آمد و حفظ و جذب نيروهاي كارآمد

- دستيابي كاركنان به سطح قابل قبول آگاهي، نگرش، مهارت، به ويژه در راستاي ارائه خدمات اثر بخش مفيد به مشتريان در حيطه درمان ودستيابي بيماران و همراهان به سطح آگاهي و بينش دركليه سطوح سلامت .

1394/07/08
Powered by DorsaPortal