بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
امورتغذيه و رژيم درماني
کارشناس امور تغذیه و رژیم درمانی
 
خانم الهام قربانی
کارشناس امور تغذیه و رژیم درمانی
 
شرح وظایف:
- مطالعه و ارزشیابی غداها و خوراکی های بومی و محلی با توجه به عادات غذایی مردم
- مطالعه و تدوین برنامه های مربوطه به هماهنگ ساختن امور تغذیه به منظور جلوگیری از کمبودها و یا اشکالات دیگر
- جمع آوری آمار و اطلاعات در مورد تغذیه و مواد غذایی
- تنظیم برنامه های هفتگی، ماهانه و فصلی برای تهیه و سرویس غذا
- نظارت برکار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی
- سرپرستی و نظارت برتهیه و نگهداری، پخت، توزیع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم غذاها و بادرنظر گرفتن مقررات بیمارستان
- نظارت برانتخاب ، سفارش، تحویل، نگهداری موادغذایی خام و نظارت بر بهداشت موادغذایی و ارائه خط مشی در زمینه تغذیه و خدمات غذایی
- پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته
- درخواست لوازم مورد نیاز آشپزخانه
- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق
1399/10/14
Powered by DorsaPortal