بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مرگ و مير و عوارض، آسيب شناسي و نسوج

 


كميته مرگ و مير و عوارض،اسيب شناسي و نسوج

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شرح وظايف

1

دكتر محمد خواجوي

رياست بيمارستان

· بررسي منظم همه موارد مرگ و مير ( بويژه موارد مرگ و مير غير منتظره)

· بررسي دوره اي عوارض

· پيگيري موارد قانوني و همكاري با پزشك قانوني

· اتخاذ تدابير به منظور كاهش عوارض مرگ و مير در بيمارستان

· بررسي علل مرگ و مير در بيمارستان

· برگزاري كنفرانس هاي مرتبط

· گزارش تمام بيماري ها در صورت نياز (با توجه به مقررات وزارت بهداشت )

· گزارش نمونه هاي بيوپسي و اتوپسي و نكروپسي

2

نادر مشايخ

مدير بيمارستان

3

طاهره پراوزان

مدير خدمات پرستاري

4

مژگان سلطاني

مسئول حاكميت باليني

5

زهرا قمري

سوپروايزر آموزشي

6

عاطفه خواجوندثاني

دبيركل كميته ها

7

دكتر محمود نظمي

متخصص داخلي

8

دكتر صادق صفري

متخصص عفوني

9

دكتر سعيد وحيد

متخصص ارتوپدي

10

دكتر هومن غارتي

پاتولوژيست-سرپرست بخش آزمايشگاه

11

دكتر حجت اله فتاحي

متخصص جراحي

12

حوا قانع

كارشناس آزمايشگاه(پاتولوژي)

13

رقيه درويش

مسئول بخش آزمايشگاه

14

سيده نفيسه حسيني

مسئول مدارك پزشكي

 
 
 
1397/05/03
Powered by DorsaPortal