بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
اطفال
برنامه صبح و عصر
درمانگاه اطفال
 

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

دكتر كيا

دكتركاويانپور

دكتر شكيب زاده

دكتر كيا

دكتر كاويانپور

دكترشكيب زاده

نام پزشك

10-11:30

10-12

10:30-12

10-11:30

10-12

10-12

ساعت حضور (صبح)

دكتر شكيب زاده

دكتر شكيب زاده

دكتر شكيب زاده

دكتر شكيب زاده

دكتر شكيب زاده

نام پزشك

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

ساعت حضور (عصر)

1394/07/08
Powered by DorsaPortal