بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن
br ENGLISH
تست ورزش
برنامه تست ورزش
 

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يكشنبه

شنبه

 

دكتر كسايي

 

دكتر خواجوي

دكتر شورميج

دكتر قره باغي

نام پزشك

 

9-11

 

10-12

10-12

10-12

ساعت حضور

1394/07/08
Powered by DorsaPortal