بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
رسيدگي به شكايات

مسئول رسیدگی به شکایات

 نام و نام خانوادگی: صفرعلی ستوده
 
اهداف:
1.       توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع و بیماران
2.       ارتقاء سطح مشتری مداری در بیمارستان
3.       افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از بیمارستان
4.      ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع
5.      شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات واصله
6.       بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله
7.      کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها ی مختلف مرکز.
8.      فعالیت در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان
شرح وظایف :
-     دریافت شکایات کتبی و شفاهی مراجعین از واحدها و کارکنان بیمارستان
-  جمع آوری ماهیانه شکایات از صندوق  های رسیدگی به شکایات بیمارستان
-     بررسی شکایات واصله، تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهای قانونی موجود به ارباب رجوع و بیماران
-    تحقیق، بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی
-    شرکت در کمیته های مرتبط در رابطه با شکایات ارباب رجوع  و بیماران
-   پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات مطرح شده
-      ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط
-    ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر می باشد و دریافت نتایج انجام شده
-     ارائه راهکار و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط 
-    جمع بندی شکایات در مقاطع یک ماهه و ارایه ی گزارش آماری به معاونت محترم درمان
-     شرکت در جلسات مربوط به واحد رسیدگی به شکایات
  
  
نحوه ارائه شکایات:   مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات- ساختمان اصلی- طبقه سوم- دفتر بهبود کیفیت- از ساعت 7 صبح لغایت 14 ظهر، در ایام تعطیلات و از ساعت 14 لغایت 7 صبح روز بعد مراجعه به دفتر پرستاری واقع در طبقه دوم 
صندوق رسیدگی به شکایات
 
تلفنی - 52224355-011


 

 

1401/01/30
Powered by DorsaPortal