بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی
تعرفه تخت های بیمارستانی:
 
 ردیف نوع تخت
 تعرفه (به ریال)
 1 تخت نوزاد سالم
1/033/000
 2 تخت انکوباتور (نوزاد بیمار)
1/445/000
 3 تخت NICU (ویژه نوزادان)
 9/574/000
 4 تخت ICU (ویژه بزرگسالان)
 9/574/000
 5 تخت CCU (مراقبت قلبی)
 4/787/000
 7 تخت عمومی (تک تخته)
 4/126/000
 8 تخت عمومی (دو تخته درجه یک)
 3/096/000
 9 تخت عمومی (سه تخته و بیشتر)
 2/063/000
1399/10/17
Powered by DorsaPortal