بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
تاریخ: 1399/10/16 تعداد بازدید: 9
خبر استخدام جدید در وزارت بهداشت
انتشار دفترچه آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت سال 99
دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز استخدامی شماره 275960 مورخ 1399/5/29 سازمان اداری و استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده 33 آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال 1397 از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پیمانی با شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدام نمایند
 
زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 99/10/15 لغایت روز یکشنبه مورخ 99/10/21 می باشد.
زمان برگزاری آزمون جمعه مورخ 99/11/24 می باشد.
 
خبر استخدام جدید در وزارت بهداشت
Powered by DorsaPortal